Privacybeleid

Het huidige privacybeleid wil nauwkeurige informatie geven over de manier waarop de door Ets LEONARD ontvangen gegevens gebruikt en verwerkt worden. We vermelden de procedures die gehanteerd worden om uw privacy te beschermen, de manier waarop u op elk moment kunt tussenkomen en welke controles gehanteerd worden om de strikte naleving van dit privacybeleid te garanderen. We doen er alles aan om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten betreffende de producten en diensten die we leveren, met inbegrip van de bescherming van hun persoonsgegevens. Dat doen we door op een verantwoorde manier gebruik te maken van de informatie die in alle vertrouwelijkheid verstrekt is.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de informatie en de gegevens is de heer LEONARD die u via e-mail kunt bereiken (info@etsleonard.com).

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door Ets. LEONARD. Graag delen we u mee dat we al het nodige hebben gedaan om de voldoen aan de AVG.
Principieel vragen we u enkel de gegevens die we nodig hebben om zo goed mogelijk aan uw behoeftes te voldoen. We verzamelen uw persoonsgegevens vooral om de bestelde producten te leveren.
De bescherming van uw privacy is een prioriteit voor Ets. LEONARD. We kijken nauwgezet toe op uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop uw persoonsgegevens (‘uw gegevens’) verwerkt worden. Het betreft de gegevens die u ons bezorgd heeft of die we van u verzamelen. Het huidige privacybeleid verduidelijkt hoe we uw gegevens gebruiken en welke maatregelen we nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te garanderen.

1. QWelke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens zoals uw naam, uw voornaam, eventueel uw postadres, uw e-mailadres, uw gsm-nummer, het eventuele adres van de werf, … We bewaren eveneens de gegevens die we verkregen hebben via derden of via overeenkomsten, contactformulieren, betaalgegevens, bestellingen, enz. We verzamelen eveneens alle andere gegevens die door u worden meegedeeld.
We kunnen eveneens persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze sociale netwerken gebruikt.
Algemeen genomen worden deze gegevens op een willekeurige manier geraadpleegd (telefoon, e-mail, persoonlijk …). U bezorgt ze ons met perfecte kennis van zaken.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om uw vraag of uw bestelling zo goed mogelijk af te handelen maar ook om u zo goed mogelijk in onze zaak te ontvangen.
We bewaren uw gegevens eveneens voor een eventuele tussenkomst betreffende de tienjarige garantie.
Anderzijds gebruiken we uw gegevens om u uit te nodigen voor evenementen en workshops, om u te informeren over onze promoties, ons laatste nieuws, mogelijk interessante informatie, direct marketing of om profielen aan te maken. Het aanmaken van een profiel geeft ons de mogelijkheid om u meer gerichte en nuttige informatie te geven.
Indien u onze nieuwsbrieven, de informatie over onze diensten of onze acties niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven zonder dat u hier een reden voor dient op te geven. Het volstaat om ons een e-mail te sturen of contact op te nemen met onze zaak. U ontvangt onze elektronische direct marketingberichten enkel als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt. U kunt zich bovendien op elk moment en zonder kosten uitschrijven van onze direct marketingberichten.

3. Beheer van databanken

Via een schriftelijke aanvraag kunt u op elk moment toegang krijgen tot uw gegevens. Uw vraag wordt binnen tien werkdagen verwerkt.
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Ets. LEONARD. De gegevens kunnen doorgegeven worden aan onze onderaannemers, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht. Daarnaast kan enkel de verwerkingsverantwoordelijke de verzamelde gegevens raadplegen en beheren.
Om de gegevens van onze klanten te kunnen verzamelen, hebben we besloten om een register bij te houden, zoals voorgesteld door het reglement.

4. Bewaarperiode van uw gegevens

Ets. LEONARD bewaart uw gegevens slechts zolang redelijk en noodzakelijk wordt geacht voor de beoogde doeleinden die hiervoor worden vermeld, met name 12 jaar na uw laatste bestelling. Dat geldt niet voor de gegevens die een andere bewaartijd vereisen.
Uw gegevens worden bovendien 7 jaar in onze boekhouding bewaard.

5. Bekendmaking aan derden

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Ets. LEONARD of aan entiteiten die er op de een of andere manier mee verbonden zijn. Ons bedrijf en onze partners en onderaannemers verwerken uw gegevens als vertrouwelijke informatie.
We kunnen een beroep doen op een externe tussenpersoon. Dat houdt in dat uw gegevens, voor bepaalde taken, tijdelijk overgedragen worden aan derden. Indien we dat doen, zien we er systematisch op toe dat uw gegevens vertrouwelijk verwerkt en veilig gebruikt worden. In alle gevallen verbinden we ons hier contractueel toe met deze tussenpersonen.

6. Recht op raadpleging, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens

U beschikt over de nodige rechten met betrekking tot de verzameling van uw persoonsgegevens: een recht op raadpleging, verbetering en verwijdering van uw gegevens.
Hiervoor dient u een duidelijke vraag te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke van Ets. LEONARD. Vermeld in de vraag duidelijk wat u wilt zien, verbeteren of verwijderen. Afhankelijk van uw vraag behouden we ons het recht voor om u te vragen uw aanvraag te ondertekenen, dateren en aan te vullen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart. Indien u wilt dat we uw gegevens verwijderen, dient u ons eveneens een onderbouwde vraag te sturen. Indien die voorwaarden nageleefd worden, zal Ets. LEONARD uw vraag zo snel mogelijk verwerken en u hierover inlichten. Houd er wel rekening mee dat uw vraag voor het verwijderen van uw gegevens voldoet aan de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld: uw gegevens betreffende de boekhouding).

7. Wijziging van het privacybeleid

Ets. LEONARD behoudt zich het recht voor om het huidige privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wijzigingen, aanpassingen en wettelijke evoluties betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid geregeld te raadplegen. De datum van de betreffende aanpassingen wordt aan het einde van de tekst vermeld.
Versie bijgewerkt op 23-03-2020.